Kodėl verta naudotis mūsų verslo informacijos paslaugomis?

 • Suteikiame būtiną informaciją, konsultacijas bei praktinę pagalbą įmonės vystymuisi užtikrinti.
 • Pateikiame patikimą informaciją apie potencialius/esamus klientus.
 • Padedame išvengti rizikos verslo santykiuose su nemokiomis, fiktyviomis įmonėmis bei apriboti galimą bendradarbiavimą su įmonėmis, jau turėjusiomis įsiskolinimų.
 • Sumažinsime riziką sudarant sutartis su mokėjimų atidėjimu.
 • Sumažinsime riziką santykiuose su įmonėmis, kurių reputacija bei elgesys rinkoje vertinami nevienareikšmiškai.
 • Taupome Jūsų laiką ir kaštus, kuriuos išleistumėte patys ieškodami Jums reikalingos informacijos.

Kreditingumo ataskaitos

Kreditingumo ataskaitų (informacinių ataskaitų) tikslas – suteikti Jums kokybišką ir kompleksinę informaciją. Mes išanalizuojame duomenis, gautus iš įvairių valstybinių bei privačių duomenų šaltinių – tad Jūs gaunate išsamią ir susistemintą informaciją.

Informacijos turinys priklauso nuo valstybės, kurioje registruota tiriama įmonė.

Ataskaitą sudaro:

 • Identifikaciniai duomenys
 • Įmonės veikla
 • Licencijuojama veikla
 • Akcininkai, vadovai
 • Darbuotojų skaičius
 • Teismų informacija
 • Finansiniai duomenys (balansai, pelno-nuostolio ataskaitos, finansiniai rodikliai)
 • Susijusios įmonės
 • Turto areštų informacija
 • Spaudos pranešimai
 • Kita informacija
 • Informacija dėl įmonei ir jos vadovams taikomų tarptautinių ribojančių priemonių ir sankcijų
 • Įmonės kredito reitingas


Įmonių monitoringas

Siekiant užkirsti kelią skolų susidarymui, būtina laiku reaguoti į pokyčius verslo partnerių veikloje. Jūsų klientų būklės stebėjimui siūlome naudotis įmonių monitoringo paslauga, kurią užsisakius pagal Jūsų pateiktą įmonių sąrašą sutartu periodiškumu pateiksime informaciją apie:

 • Registracinių duomenų pasikeitimą;
 • Turtą;
 • Teismo procesus;
 • Turto areštus ir įkeitimus;
 • Skolas;
 • Spaudos pranešimus.

Personalo monitoringas

Personalo monitoringo paslaugų kompleksą sudaro:

 • Periodinė darbuotojų veiklos analizė;
 • Periodinė personalo darbo režimo kontrolė;
 • Piktnaudžiavimo ir nesąžiningos veiklos atvejų išaiškinimas;
 • Kandidatų atranka ir patikrinimas;
 • Kvalifikuoto personalo paieška.

Paslaugų kompleksas padeda maksimaliai sumažinti nuostolius, patiriamus dėl darbuotojų nesąžiningos veiklos.

Periodinės verslo šakų spaudos apžvalgos

Šiuolaikiniame informacinių technologijų pasaulyje vadovams tenka daug laiko skirti reikiamos informacijos paieškai ir apdorojimui, norint geriau suvokti rinkos situaciją. Dalis svarbios informacijos apie pokyčius rinkoje, konkurentų veiksmus ar planus lieka nepastebėta.

Siekdami palengvinti vadovų bei srities specialistų darbą, mūsų analitikai ruošia periodines verslo šakų spaudos apžvalgas apie Lietuvos, Latvijos bei Estijos rinkas.

Spaudos apžvalgose informacija struktūrizuojama pagal kiekvieno kliento poreikius ir pateikiama pageidaujama forma bei periodiškumu. Pagal susiklosčiusią praktiką, dažniausiai užsakomos kas mėnesį rengiamos spaudos apžvalgos.

Rinkos tyrimai

Rinkos tyrimai – naudingos ir patikimos informacijos šaltinis apie konkurentus, produktus bei paslaugas, užimamą rinkos dalį ir pan.

Dažniausiai klientai rinkos tyrimus užsako siekdami geriau pažinti rinką, kurioje veikia, ir įvertinti savo įmonės privalumus bei trūkumus konkurentų teikiamų paslaugų atžvilgiu. Rinkos tyrimai suteikia daug reikalingos informacijos nusprendus įvesti naują produktą ar paslaugą, steigti naują verslą, išsamiai išanalizuoti situaciją konkrečiame rinkos segmente.

Periodiška situacijos rinkoje analizė padeda taipogi atskleisti kontrafaktinę produkciją, autorinių teisių pažeidimus bei kitus atvejus, kuomet yra pažeidžiamos kliento teisės.